Trung tâm Dạy Tốt – dạy là tốt – 0966.065.365

Tổng hợp các đề thi môn địa lý

Đề thi đại học môn Địa lí

Đề thi đại học MÔN ĐỊA LÍ khối C năm 2013

Trung tâm Dạy Tốt gửi tới các bạn Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2013.

Đề và Đáp án thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2014

Đề và Đáp án thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2014

Trung tâm Dạy Tốt giới thiệu tới các em học sinh Đề và đáp án thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2014 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐỀ THI và ĐÁP ÁN được trình bày đầy đủ, rõ ràng và chi tiết trên Website hoặc các bạn có thể tải về máy.

Đề thi đại học môn Địa lí

Đề thi đại học MÔN ĐỊA LÍ khối C năm 2011

Trung tâm Dạy Tốt giới thiệu tới các em học sinh Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2011.

Đề thi đại học môn Địa lí 2010

Đề thi đại học MÔN ĐỊA LÍ khối C năm 2010

Trung tâm Dạy Tốt giới thiệu tới các em học sinh Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2010.

Đề thi đại học môn Địa lí 2009

Đề thi đại học MÔN ĐỊA LÍ khối C năm 2009

Trung tâm Dạy Tốt giới thiệu tới các em học sinh Đề thi đại học môn Địa lí khối C năm 2009.

Đề thi đại học môn Địa lý 2008

Đề thi đại học MÔN ĐỊA LÝ khối C năm 2008

Trung tâm Dạy Tốt giới thiệu tới các em Đề thi đại học môn Địa lý khối C năm 2008.

Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2011 - 1

Gợi ý giải đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2011

Trung tâm Dạy Tốt giới thiệu tới các em học sinh gợi ý về đáp án môn Thi Địa Lý tốt nghiệp THPT Quốc gia 2011.